Công Viên Nước Bắc Hải

Nhằm tôn vinh “Con đường tơ lụa trên biển” của Trung Hoa cổ đại, Công Viên Nước Bắc Hải gồm năm khu theo chủ đề và một ngôi chùa san hô tráng lệ, trên đỉnh gắn một viên ngọc trai khổng lồ ở trung tâm công viên. Trong công viên có một loạt các đường trượt nước và điểm tham quan theo chủ đề đại dương tuyệt vời. Trong dự án này, IdeAttack thực hiện quy hoạch tổng thể và một gói ý tưởng toàn diện gồm xây dựng đường trượt nước, điểm tham quan và phát triển giải trí.