Xưởng Phim Bollywood

Là một trong những dự án giải trí theo chủ đề lớn nhất tại Ấn Độ, Xưởng Phim Bollywood dành riêng cho ngành sản xuất điện ảnh lớn nhất thế giới, gồm một công viên chủ đề lấy cảm hứng từ phim ảnh, trung tâm lối sống điện ảnh, một khu nghỉ dưỡng theo chủ đề và một công viên nước. Trong dự án này, IdeAttack cung cấp các dịch vụ quy hoạch tổng thể, thiết kế ý tưởng, xây dựng điểm tham quan và sơ đồ kiến trúc theo chủ đề.