Thế Giới Thời Gian Vô Tận

Trong dự án công viên chủ đề trong nhà này, IdeAttack đã tiến hành thiết kế ý tưởng, thiết kế phương án và thiết kế kỹ thuật, bao gồm cả chi tiết dẫn chuyện, phát triển nhân vật và quy hoạch tổng thể. Được chia thành hai tầng, ba khu vực chủ đề của công viên chủ đề này thể hiện sự kính trọng phi thường đối với môi trường văn hóa, địa lý và lịch sử của Ngân Xuyên và khu vực xung quanh.