Thế Giới Thần Tiên Evergrande

Một trong những chủ đầu tư lớn nhất châu Á đã chọn riêng IdeAttack để thiết kế công viên chủ đề đẳng cấp thế giới này dựa theo những câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới, trong đó có 30 trò chơi di chuyển, chương trình biểu diễn và điểm tham quan ngoạn mục. Trong dự án lớn nhất này, IdeAttack đã thực hiện quy hoạch tổng thể, kế hoạch xây dựng điểm tham quan và sơ đồ kiến trúc.