Thế Giới Lotte

IdeAttack thực hiện quy hoạch tổng thể và thiết kế ý tưởng cho Thế Giới Lotte ở Busan, một công viên cùng hệ thống với một trong những điểm tham quan nổi tiếng và được yêu thích nhất trong nước là Thế Giới Lotte ở Seoul. Thiết kế ý tưởng bao gồm nhiều điểm tham quan và nhiều yếu tố chính khác để lập chương trình cho công viên chủ đề.