Công Viên Thần Thoại & Truyền Thuyết

Tuyệt đẹp và độc đáo, công viên chủ đề khu vực này ca tụng những thần thoại và truyền thuyết của Hàn Quốc và Đông Bắc Á. IdeAttack được thuê lập quy hoạch tổng thể và thiết kế các điểm tham quan, chương trình biểu diễn và ba khu vực chủ đề của công viên này, cùng một lối đi chính ở trung tâm, tạo nên một công viên vô tận tuyệt đẹp để tất cả mọi người cùng thưởng thức.