Tích hợp IP/thương hiệu

Thông thường sẽ có một thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ (IP) cụ thể gắn liền với một điểm tham quan, vùng đất theo chủ đề hoặc toàn bộ công viên/trải nghiệm chủ đề. Trong trường hợp này, điều vô cùng quan trọng là đội ngũ phát triển sáng tạo kết hợp chặt chẽ với người sở hữu IP để đảm bảo mỗi nhân vật hoặc nhượng quyền thương mại được minh họa, đại diện và tích hợp đúng quy cách trong dự án. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu rất nhiều về đối tượng, phải có sự trao đổi súc tích với người sở hữu IP và đội ngũ sáng tạo có thể thực hiện thành công nội dung gắn thương hiệu tốt hơn cả mong đợi của cả người hâm mộ và khách hàng.