Thiết kế nhân vật

Khi thiết kế các công viên chủ đề, vở diễn và điểm tham quan, yêu cầu cao nhất là sáng tạo các nhân vật độc đáo và gắn kết. Tất cả đều bắt đầu với việc kể chuyện – và trong hầu hết các trường hợp, các nhân vật có mối liên hệ là phương tiện để kể lại những câu chuyện đó hoặc ít nhất là để đưa trải nghiệm chuyển động. Thiết kế một nhân vật gốc thành công phức tạp hơn nhiều so với việc xử lý các IP hoặc thương hiệu đã nổi tiếng, nghệ sĩ phải thể hiện rõ kỹ năng để tạo ra một thực thể mà khách tham quan thuộc mọi lứa tuổi có thể liên hệ và/hoặc phản ứng với cảm xúc, cho dù đó là một sinh vật đáng yêu, một nhà phát minh mất trí hay một chúa tể máy móc đầy hăm dọa đến từ nơi xa xôi nhất trong vũ trụ. Nhân vật gốc không những phải có mối liên hệ cá nhân với khách tham quan trong khi họ trải nghiệm, mà còn phải bán được trên thị trường để khách hàng có thể chuyển đổi trơn tru sang mọi khía cạnh khác của xây dựng thương hiệu, từ quảng cáo cho đến bán hàng có mục tiêu.