Thiết kế ý tưởng

Thiết kế ý tưởng là khi thực hiện những bước đầu tiên để hiện thực hóa một ý tưởng, thường được gọi là quá trình “bầu trời xanh”. Trong giai đoạn này, một ý tưởng được phát triển thành một câu chuyện sử dụng từ ngữ có tính mô tả cao, một chuỗi các phác thảo nghệ thuật hoặc bản vẽ phối cảnh và tiến hành công việc hậu cần nói chung. Tùy vào phạm vi và quy mô của dự án, giai đoạn ý tưởng có thể bao gồm:

  • Chuyện kể (Bản mô tả và giải thích mọi yếu tố của dự án)
  • Hình minh họa ý tưởng (Thiết kế kiến trúc và minh họa điểm tham quan)
  • Tư liệu tham khảo/nghiên cứu tình huống
  • Bản vẽ phối cảnh/hình ảnh nhìn từ trên cao
  • Chọn hệ thống trò chơi di chuyển sơ bộ
  • Mặt bằng bố trí và phát triển khu vực sơ bộ
  • Chiến lược xây dựng thương hiệu/tích hợp IP (sở hữu trí tuệ) sơ bộ
  • Ngân sách sơ bộ
  • (Các) mô hình 3D sơ bộ (Kỹ thuật số hoặc thực tế)