Giám sát thi công/giám đốc sáng tạo thực địa

Sau khi kết thúc giai đoạn phát triển sáng tạo của dự án thì sẽ bắt đầu thực hiện bước tiếp theo: Lắp đặt. Đây là giai đoạn khi một dự án được chuyển từ thiết kế và bản vẽ trên giấy sang hoạt động thi công và chế tạo thực tế tại công trường. Đây là thời điểm vô cùng quan trọng vì chất lượng và tính liên tục là quan trọng nhất. Quá trình này không chỉ đòi hỏi nhân sự thi công, thợ điện, kỹ sư, thợ sơn và người thiết kế phong cảnh – mà còn yêu cầu giám đốc sáng tạo và nghệ thuật dày dạn kinh nghiệm để giám sát thực địa đối với mọi quy tắc thẩm mỹ để đảm bảo thành phẩm chính xác theo những gì đã thiết kế và cam kết cho đến ngày khai trương.