Quy hoạch tổng thể/lập chương trình dự án

 

Quy hoạch tổng thể và lập chương trình song hành với sự phát triển của bất kỳ dự án nào, bắt đầu từ giai đoạn ý tưởng và kéo dài cho đến giai đoạn thiết kế phương án thành thiết kế chi tiết. Trong đó bao gồm sơ đồ điểm tham quan/bất động sản, bố trí các tòa nhà biểu diễn của điểm tham quan và phát triển tổng thể bất động sản cùng môi trường xung quanh.