Thiết kế biển báo/chỉ đường cho dự án

Liệu mái cửa của điểm tham quan hoặc biển chỉ đường có chỉ khách tham quan đến nhà vệ sinh gần nhất, chỉ đường trong công viên chủ đề hay điểm tham quan hay không là điều cực kỳ quan trọng, không chỉ vì lợi ích của luồng khách; mà đây cũng là một phần trong chủ đề tổng thể và câu chuyện mà bạn sẽ kể, ít nhất là về mặt thẩm mỹ. Điều này đòi hỏi nghệ sĩ đồ họa sáng tạo phải có kỹ năng phù hợp để hiểu sự cần thiết phải thông báo cho mọi người, đồng thời bổ sung thêm một lớp hiện thực khác cho môi trường của biển báo và mọi thứ xung quanh. Biển báo và chỉ đường hợp lý không chỉ chỉ đường cho khách tham quan đến lối thoát hay máy rút tiền (ATM) gần nhất, mà còn phải truyền tải tinh thần/chủ đề, có lẽ là vị trí địa lý, đôi khi là một thời đại cụ thể trong lịch sử và thường được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ. Mỗi thành phần trên đều góp phần tạo nên thiết kế chỉ đường hợp lý, chính bản thân việc này đã là một nghệ thuật rồi.