Thiết kế phương án/thiết kế chi tiết

Thiết kế phương án

Thiết kế phương án là bước tiếp theo sau khi đã hoàn thành ý tưởng. Xây dựng phương án tiếp nhận mọi ý tưởng được phê duyệt trong quá trình “bầu trời xanh” và chuyển đổi thành những bản vẽ trong thế giới thực mà các kỹ sư và nghệ nhân có thể sử dụng như thiết kế chi tiết để bắt đầu thực hiện. Tùy vào phạm vi và quy mô của dự án, thiết kế phương án có thể bao gồm:

 • Bản vẽ CAD (thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính)
 • (Các) mô hình 3D (Kỹ thuật số hoặc thực tế)
 • Phát triển khu vực
 • Minh họa đánh giá
 • Bảng vật liệu/màu
 • Chuyện kể thô và tinh/kịch bản ban đầu
 • Chuyện kể kỹ thuật
 • Gói/ma trận kỹ thuật
 • Nghệ thuật tiên tiến/bản vẽ phối cảnh
 • Bảng kể chuyện
 • Thiết kế nhân vật
 • Phát triển bản vẽ cố định cho vở diễn
 • Dòng chảy truyền thông
 • (Các) mô hình số/thực tế cao cấp

Thiết kế chi tiết

Thiết kế chi tiết là bước cuối cùng trong quá trình sáng tạo trước khi bắt đầu lắp đặt. Đây là giai đoạn các nhà thiết kế kiến trúc sẽ hoàn thiện các bản vẽ, đánh giá và mặt cắt ngang, hoàn thiện toàn bộ chi tiết sáng tạo và dự án sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thực địa để thực hiện và lắp đặt. Tùy vào phạm vi và quy mô của dự án, thiết kế chi tiết có thể bao gồm:

 • Bản vẽ CAD, mặt cắt ngang và đánh giá hoàn thiện
 • Chi tiết kiến trúc hoàn thiện
 • Chuyện kể/ma trận kỹ thuật hoàn thiện
 • Kế hoạch phát triển khu vực hoàn thiện
 • Thiết kế phong cảnh hoàn thiện
 • Hình minh họa/bảng kể chuyện cuối cùng
 • Bảng vật liệu/màu cuối cùng
 • Chuyện kể/kịch bản cuối cùng
 • Thiết kế cố định vở diễn hoàn thiện
 • (Các) mô hình 3D số/thực tế cuối cùng
 • Thiết kế nhân vật hoàn thiện
 • Thiết kế mái cửa/biển hiệu/chỉ đường đến điểm tham quan