Trung Quốc Trường Tồn

Một sự kết hợp độc đáo giữa trải nghiệm văn hóa và phép thuật của công viên chủ đề, Trung Quốc Trường Tồn cho phép khách tham quan phá bỏ những giới hạn về không gian và thời gian để trải nghiệm quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước thông qua những điểm tham quan cổ điển và công nghệ hiện đại. IdeAttack thực hiện thiết kế ý tưởng và thiết kế phương án, hướng dẫn phong cách xây dựng thương hiệu và một gói dẫn đường toàn diện cho dự án này.